Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Groene Wal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46956
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46956

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Waterstraat nr. 32. Hoeve "De Groene Wal", mogelijk teruggaand tot de 18de eeuw, waarbij de huidige configuratie reeds aanwezig is in 1810. Historisch kaartmateriaal toont echter niet aan dat deze hoeve voorzien is geweest van een omwalling; de benaming verwijst mogelijk naar het hogere niveau van het perceel ten opzichte van de rijweg en/of de gracht aan de straatkant, waAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Groene Wal

Waterstraat 32 (Oostkamp)
Waterstraat nr. 32. Hoeve "<italic>De Groene Wal</italic>", mogelijk teruggaand tot de 18de eeuw, waarbij de huidige configuratie reeds aanwezig is in 1810. Historisch kaartmateriaal toont echter niet aan dat deze hoeve voorzien is geweest van een omwalling; de benaming verwijst mogelijk naar het hogere niveau van het perceel ten opzichte van de rijweg en/of de gracht aan de straatkant, wa