Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis De Bloempot

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46960
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46960

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Statig Louis XV-dubbelhuis met twee verdiepingen dagtekenend van 1765 (?).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis de Bloempot met tuin

Koning Albertstraat 38 (Diest)
Statig Louis XV-dubbelhuis met twee verdiepingen dagtekenend van 1765.