Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Pieter

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46970
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46970

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In oorsprong de vroeg 12de-eeuwse eigenkerk, vormt de huidige, 1765 gedateerde, eenbeukige Sint-Pieterskerk een goed bewaard voorbeeld van een bescheiden, classicistische plattelandskerk. De Sint-Pieterskerk met omliggend kerkhof wordt volledig omsloten door een bakstenen ommuring.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

3e Regt.Lansiersstraat zonder nummer (Linter)
Voorbeeld van een bescheiden, 1765 gedateerde classicistische plattelandskerk, samen met omliggend kerkhof volledig omsloten door een bakstenen ommuring.