Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klokkengietershuis en School nr. 6

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46981
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46981

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1842 liet de gekende klokkengieter A.L.J. Van Aerschodt (1814-1888) op zijn terrein aan de Naamsestraat voor eigen rekening een nieuwe woning met aansluitend poortgebouw in neoclassicistische stijl optrekken, naar ontwerp van architect C.G. Stevens.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klokkengieterij Van Aerschodt: poortgebouw, woning en stadsschool

Naamsestraat 99-101 (Leuven)
Ensemble van poortgebouw, resten van een directeurswoning en schoolgebouw, gelegen op de site van de voormalige klokkengieterij Van Aerschodt. De woning en het poortgebouw werden in 1842 ontworpen door architect C.G. Stevens in neoclassicistische stijl, voor de gekende klokkengieter A.L.J. Van Aerschodt. Van de woning blijft enkel de onderste bouwlaag over. Vanaf 1901 vormt de poort de toegang tot de School n°6, een lagere school voor jongens door de Stad opgetrokken in 1899-1901 naar ontwerp van stadsarchitect-ingenieur Eugène Frische.