Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Windmolen Zwarte Molen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 46988   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46988

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen windmolen waarvan enkel de zwarte, afgeknotte molenromp behouden bleef.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Windmolen Zwarte Molen

Zwarte Molenstraat 68A (Pepingen)
Bakstenen windmolen waarvan enkel de zwarte, afgeknotte molenromp behouden bleef, rechthoekige sokkel met arduinen korfboogpoort met bouwjaar 1788 op de vlakke sluitsteen.