Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Den Diepen Boomgaard of Rijkenhoek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46997
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46997

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In kern mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw maar sterk aangepast tijdens de 19de en de 20ste eeuw. Achter het boerenhuis een boomgaard.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Den Diepen Boomgaard of Rijkenhoek

Rijkenhoekstraat 80 (Grimbergen)
In kern mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw maar sterk aangepast tijdens de 19de en de 20ste eeuw. Achter het boerenhuis een boomgaard.