Parochiekerk Sint-Jan de Doper en kerkhof

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Merchtem
Deelgemeente Brussegem
Straat Kasteelstraat
Locatie Kasteelstraat 30 (Merchtem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23052/126.1
  • OB001513

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan de Doper met ommuurd kerkhof

Kasteelstraat 30, Merchtem (Vlaams-Brabant)

Parochiekerk ingeplant te midden van een ommuurd kerkhof, de typische plattelandskerk vormt een stilistisch heterogene constructie met een complexe bouwgeschiedenis, waarbij de westtoren als oudste kern teruggaat tot circa 1300.

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk en het kerkhof.

Waarden

De Sint-Jan-de-Doperkerk en kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als moederkerk van tal van omliggende parochies en sinds 1139 tot het einde van het ancien regime een afhankelijkheid van de abdij van Affligem kan Ossel als een van de oudste parochies van de streek worden beschouwd. Niettegenstaande haar relatief bescheiden omvang vormt deze overwegend in zandhoudende kalksteen opgetrokken, pseudo-basilicale plattelandskerk, ingeplant temidden van een ommuurd kerkhof een architectuurhistorisch opmerkelijk ensemble samengesteld uit een tot ca. 1300 opklimmende, ingebouwde westtoren, een laatgotische middenbeuk en koor uit de 16de - begin 17de eeuw en verbrede, classicistische zijbeuken en sacristieën uit 1778-1779.

artistieke waarde

door spitsbooggewelven en zuilenarcaden met koolbladkapiteel gearticuleerde binnenruimte, rijkelijk gestoffeerd met waardevol meubilair waaronder een laatbarok hoofdaltaar, classiciserende zijaltaren, classicistische lambriseringen en biechtstoelen, grafstenen uit de 16de - 19de eeuw, glasramen uit het atelier van E. Steyaert (1868-1932) en een beschermd Coppinorgel.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.