Beschermd monument

Hoeve Peeters

Beschermd monument van 16-12-1996 tot 23-10-2020 (opheffing)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
4700
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4700

Besluiten

Hoeve Peeters
voorlopige opheffingsbesluiten: 09-03-2020  ID: 14920

Hoeve Peeters
opheffingsbesluiten: 23-10-2020  ID: 14947

Hoeve Peeters
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1996  ID: 3128

Beschrijving

Deze bescherming betrof het hoevecomplex Peeters, een typische Kempische hoeve die bestond uit een boerenwoning met aansluitende stal en parallelle schuur ten noorden.

De oorspronkelijk bescherming werd bij ministerieel besluit van 9 maart 2020 voorlopig en bij ministerieel besluit van 23 oktober 2020 definitief opgeheven.Waarden

Het hoevecomplex Peeters was beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

typische Kempische hoeve uit de 17de eeuw die gaaf bewaard is.

volkskundige waarde

kleinschalige Kempische hoeve die getuigenis aflegt van de mogelijkheden van de landbouwkundige activiteit in de Antwerpse Kempen van de 17de tot de 19de eeuw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Peeters

Rosselaar 40 (Balen)
Typisch Kempisch woonstalhuis, gedateerd 1666, zie oostgevel, met parallelle schuur ten noorden. Woonstalhuis oorspronkelijk opgetrokken in leem- en vakwerkbouw, heden versteend en herhaaldelijk aangepast.