Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster en schoolgebouwen van de Zusters van Liefde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 47004   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47004

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig klooster en schoolgebouwen van de zusters van Liefde, gelegen aan een doodlopende aftakking van het Esenplein. Het kloostergebouw met rechts aansluitende kapel is heropgebouwd in de jaren 1920, doch gaat als stichting terug tot 1864 wanneer de zusters van Liefde van Heule katholiek (meisjes)onderwijs inrichten te Esen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster en schoolgebouwen van de zusters van Liefde

Esenplein 15 (Diksmuide)
Voormalig klooster en schoolgebouwen van de zusters van Liefde, gelegen aan een doodlopende aftakking van het Esenplein. Het kloostergebouw met rechts aansluitende kapel is heropgebouwd in de jaren 1920, doch gaat als stichting terug tot 1864 wanneer de zusters van Liefde van Heule katholiek (meisjes)onderwijs inrichten te Esen.