Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnhofkerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47010
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47010

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kerk, opgericht in 1250, tijdstip waarop het werk vermoedelijk aangevat werd.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Begijnhofconvent met tuin en ruïne begijnhofkerk

Berg van Leningstraat 10, zonder nummer (Tienen)
Voormalig begijnhofconvent met kerkruïne van de begijnhofkerk, opgericht in vroeggotische stijl en gebouwd in twee campagnes: beuken en transept uit de tweede helft van de 13de eeuw, koor en kapellen uit de eerste helft van de 14de eeuw. De conventgebouwen hebben vermoedelijk een 16de-eeuwse kern, de zuidzijde en volledige zuidvleugel werden heropgebouwd na 1944, de westgevel werd opgericht tijdens de restauratiewerken van 1854; de tuin van het convent telt 49,10 are, met enkele bruine beuken en een rond 1850 aangeplante ginkgo.