Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnhofkerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 47010   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47010

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kerk, opgericht in 1250, tijdstip waarop het werk vermoedelijk aangevat werd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnhofkerk

Berg van Leningstraat zonder nummer (Tienen)
Voormalig begijnhofkerk opgericht in vroeggotische stijl, opgebouwd in twee campagnes: beuken en transept uit tweede helft 13de eeuw, koor en kapellen uit eerste helft 14de eeuw.