Oorlogsmonument

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Zegeplein
Locatie Zegeplein zonder nummer (Turnhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13040/177.1
  • OA003241

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Monument voor de gesneuvelden

Zegeplein zonder nummer, Turnhout (Antwerpen)

Beeldhouwwerken naar ontwerp van Floris de Cuijper, ingehuldigd op 2 juli 1922 in aanwezigheid van kroonprins Leopold III.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het oorlogsmonument ontworpen door architect Emiel Van Averbeke en gerealiseerd door Floris De Cuyper (1875-1965).

Waarden

Het monument voor de gesneuvelden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde

Als monumentaal gedenkteken voor de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog (later ook van de tweede wereldoorlog), naar ontwerp van Floris De Cuyper, in 1922 opgericht in een architecturaal kader onder leiding van Emiel Van Averbeke. Verheven beeldhouwwerken en bekronende vrouwenfiguur in een conventionele, realistische stijl met een sterk emotioneel geladen iconografisch programma. Kunstwerk, getuigend van een hoogwaardige artisticiteit, in het bijzonder met betrekking tot expressiviteit, kenmerkend voor het oeuvre van beeldhouwer Floris De Cuyper. Oorlogsmonument met expliciete symboolwaarde. Als cultuurhistorisch document dat getuigt van de toenmalig gevestigde perceptie van de Grote Oorlog, de manier waarop deze oorlog werd geïnterpreteerd, voorgesteld en herdacht. Als uitgesproken beeldbepalend element en als architectonisch uitgewerkt geheel intrinsiek deel uitmakend van de stedenbouwkundige aanleg van het Zegeplein, anno 1922.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.