Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

ID
4702
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4702

Besluiten

Monument voor de gesneuvelden
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3979

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het oorlogsmonument ontworpen door architect Emiel Van Averbeke en gerealiseerd door Floris De Cuyper (1875-1965).Waarden

Het monument voor de gesneuvelden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als monumentaal gedenkteken voor de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog (later ook van de tweede wereldoorlog), naar ontwerp van Floris De Cuyper, in 1922 opgericht in een architecturaal kader onder leiding van Emiel Van Averbeke. Verheven beeldhouwwerken en bekronende vrouwenfiguur in een conventionele, realistische stijl met een sterk emotioneel geladen iconografisch programma. Kunstwerk, getuigend van een hoogwaardige artisticiteit, in het bijzonder met betrekking tot expressiviteit, kenmerkend voor het oeuvre van beeldhouwer Floris De Cuyper. Oorlogsmonument met expliciete symboolwaarde. Als cultuurhistorisch document dat getuigt van de toenmalig gevestigde perceptie van de Grote Oorlog, de manier waarop deze oorlog werd geïnterpreteerd, voorgesteld en herdacht. Als uitgesproken beeldbepalend element en als architectonisch uitgewerkt geheel intrinsiek deel uitmakend van de stedenbouwkundige aanleg van het Zegeplein, anno 1922.

artistieke waarde

Als monumentaal gedenkteken voor de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog (later ook van de tweede wereldoorlog), naar ontwerp van Floris De Cuyper, in 1922 opgericht in een architecturaal kader onder leiding van Emiel Van Averbeke. Verheven beeldhouwwerken en bekronende vrouwenfiguur in een conventionele, realistische stijl met een sterk emotioneel geladen iconografisch programma. Kunstwerk, getuigend van een hoogwaardige artisticiteit, in het bijzonder met betrekking tot expressiviteit, kenmerkend voor het oeuvre van beeldhouwer Floris De Cuyper. Oorlogsmonument met expliciete symboolwaarde. Als cultuurhistorisch document dat getuigt van de toenmalig gevestigde perceptie van de Grote Oorlog, de manier waarop deze oorlog werd geïnterpreteerd, voorgesteld en herdacht. Als uitgesproken beeldbepalend element en als architectonisch uitgewerkt geheel intrinsiek deel uitmakend van de stedenbouwkundige aanleg van het Zegeplein, anno 1922.

historische waarde

Als monumentaal gedenkteken voor de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog (later ook van de tweede wereldoorlog), naar ontwerp van Floris De Cuyper, in 1922 opgericht in een architecturaal kader onder leiding van Emiel Van Averbeke. Verheven beeldhouwwerken en bekronende vrouwenfiguur in een conventionele, realistische stijl met een sterk emotioneel geladen iconografisch programma. Kunstwerk, getuigend van een hoogwaardige artisticiteit, in het bijzonder met betrekking tot expressiviteit, kenmerkend voor het oeuvre van beeldhouwer Floris De Cuyper. Oorlogsmonument met expliciete symboolwaarde. Als cultuurhistorisch document dat getuigt van de toenmalig gevestigde perceptie van de Grote Oorlog, de manier waarop deze oorlog werd geïnterpreteerd, voorgesteld en herdacht. Als uitgesproken beeldbepalend element en als architectonisch uitgewerkt geheel intrinsiek deel uitmakend van de stedenbouwkundige aanleg van het Zegeplein, anno 1922.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Monument voor de gesneuvelden

Zegeplein zonder nummer (Turnhout)
Beeldhouwwerken naar ontwerp van Floris de Cuijper, ingehuldigd op 2 juli 1922 in aanwezigheid van kroonprins Leopold III.