Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Architectenwoning Jacques Nisot

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
47021
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47021

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eigen woning van Jacques Nisot, architect, schilder en beeldhouwer.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Architectenwoning Jacques Nisot

Dragonderstraat 101 (Sint-Genesius-Rode)
Een villa in naoorlogs modernisme, gelegen te midden van een aangelegde tuin, kadastraal geregistreerd in 1958 met verscheidene latere uitbreidingen.