Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van zeven bel-etagewoningen met voortuintjes

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
47028
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47028

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Moerkerkse Steenweg nrs. 12-24 op de hoek met de Dampoortstraat. Samenstel van zeven bel-etagewoningen met voortuintjes, in 1913 ontworpen door architect Ed. Vincke (Brugge). Burgerhuizen resp. met namen "VILLA / MARIE-JOSE / LEOPOLD / ASTRID / ALBERT / ELISABETH / DES LILAS / DES MYOSOTIS". De schuin lopende zijgevel aan de Dampoortsraat volgt het voormalig tracé van de dreef naar het "BlAanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van burgerhuizen

Moerkerkse Steenweg 12-24 (Brugge)
Samenstel van zeven bel-etagewoningen met voortuintjes, in 1913 ontworpen door architect Ed. Vincke (Brugge).