Vastgesteld bouwkundig erfgoed

U-vormige hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
47036
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47036

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met U-vormig ingeplante bestanddelen, in zijn huidige vorm opklimmend tot het laatste kwart van de negentiende eeuw; op het kadaster pas in 1906 ingetekend als "reconstruction partielle", hoewel het volgens de mutatieschetsen gaat om nieuwe constructies of in ieder geval sterk afwijkende nieuwe volumes.Aanduiding van

Is de vaststelling van

U-vormige hoeve

Camille Leunensstraat 48 (Sint-Pieters-Leeuw)
Hoeve met woonstalhuis gedateerd 1899, dwarsschuur en stallen aan de straatkant gedateerd 1886, gegroepeerd rondom een gekasseid erf afgesloten met ijzeren hek.