Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47041
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47041

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Leopoldstraat nr. 29. Typische interbellumwoning, half vrijstaand enkelhuis van gele baksteen getypeerd het gebruik van zwartgeglazuurde tegels, de overhoekse erker en de doorlopende pilaster. Rechthoekige muuropeningen met bewaard houtwerk. Poort gemarkeerd door schampstenen.Nr. 31, opgetrokken in gelijkaardige stijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis uit het interbellum

Leopoldstraat 29-31 (Avelgem)
Typische interbellumwoning, half vrijstaand enkelhuis van gele baksteen getypeerd het gebruik van zwartgeglazuurde tegels, de overhoekse erker en de doorlopende pilaster.