Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve 't Lindehof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47044
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47044

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 9: verlaten hoeve z.g. " 't Lindehof" cf. houten naambord, met opstelling teruggaand op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Losse, lage bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen), driehoekig opgesteld rondom een begraasd erf. Bewaarde bak- en hardstenen stoepen. Erftoegang ten O., beschaduwd door knotlinden; notelaar op het voorerf. Ten N. van het erf, XIXAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve 't Lindehof

Renaat Desmedtstraat 9 (Staden)
Losse, lage bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen), driehoekig opgesteld rondom een begraasd erf.