Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Lourdesgrot

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
47065
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47065

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grotformatie opgetrokken uit gecementeerde steen- en betonresten. Rechthoekige kapelnissen, onder meer bekroond met kruis, met beelden Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, Heilig Hart, Heilige Familie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Lourdesgrot

Sprietstraat zonder nummer (Ardooie)
Grotformatie opgetrokken uit gecementeerde steen- en betonresten. Rechthoekige kapelnissen, onder meer bekroond met kruis, met beelden Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, Heilig Hart, Heilige Familie.