Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klapscheutmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47066
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47066

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Er bestaan aanwijzingen (datering in muur) dat de molen zou zijn opgericht in 1572. Het is bijna zeker dat de spaarvijver meteen werd aangelegd aangezien zonder spaarvijver deze molen niet op een economisch verantwoorde wijze kon worden uitgebaat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watermolen Klapscheutmolen

Klapscheutstraat 41 (Ternat)
Watermolen opgetrokken in baksteen met geschilderde voorgevel, met sluiswerk en spaarvijver, uit 1572.