Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis van 1663

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 47087   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47087

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woning van 1663 (muurankers).


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis van 1663

Kerkstraat-Begijnhof 6, 8 (Diest)
Begijnenhuis, door middel van muurankers gedateerd 1663.