Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
47104
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47104

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ruime villa, kadastraal geregistreerd in 1902 met vergroting in 1912 en 1928.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Molenstraat 11 (Linkebeek)
Ruime L-vormige villa, baksteenbouw met verspringende volumes en opvallende torenvormige ingangstravee in de oksel, kadastraal geregistreerd in 1902 met vergroting in 1912 en 1928.