Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Godshuis De La Fontaine

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 47109   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47109

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesticht in 1636 door Graaf Paul-Bernard de la Fontaine en zijn echtgenote Anna de Raggicourt en uitgevoerd onder leiding van ridder J. Parmentier, tot 1914 bestemd voor twaalf soldaten die onbekwaam waren hun dienst uit te oefenen ofwel bij ontstentenis, voor bejaarden in nood.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Godshuis De La Fontaine

Zwarteleertouwersstraat 68-72 (Brugge)
Gesticht in 1636 door Graaf Paul-Bernard de la Fontaine en zijn echtgenote Anna de Raggicourt en uitgevoerd onder leiding van ridder J. Parmentier, tot 1914 bestemd voor twaalf soldaten die onbekwaam waren hun dienst uit te oefenen ofwel bij ontstentenis, voor bejaarden in nood.