Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van Perk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
47116
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47116

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sober classicistisch dubbelhuis, twee verdiepingen, zeven traveeën, zadeldak (leien) uit de tweede helft van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie van de Sint-Niklaasparochie met tuin

Tervuursesteenweg 112 (Steenokkerzeel)
Pastorie uit het tweede kwart van de 18de eeuw met gedeeltelijk ommuurde pastorietuin van 30 are; classicistisch dubbelhuis met een zijvleugel uit 1631, gelegen binnen omheiningsmuur met inrijpoort.