Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Standbeeld Kaaskrabber

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47128
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47128

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamde "Kaaskrabber", gelegen ter hoogte van nr. 228; figuratieve voorstelling refererend aan de bijnaam van de inwoners van Drogenbos als voormalige kaashandelaars. Tot het einde van het ancien régime bestond er te Drogenbos slechts beperkte landbouw; de voornaamste bezigheid bestond uit veeteelt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Standbeeld Kaaskrabber

Grote Baan zonder nummer (Drogenbos)
Figuratieve voorstelling refererend aan de bijnaam van de inwoners van Drogenbos als voormalige kaashandelaars. Ontwerper: Geert De Sutter; vormgever Michel Heyvaert; kunstgieterij Arnold Decock.