Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg Golden River

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47133
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47133

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Harelbeeksestraat nr. 77. Voormalige herberg z.g. "Golden River", geopend in 1905 en gesloten in 1963, daarna woonhuis. Verankerde, witgeschilderde bakstenen lijstgevel met heden witgeschilderde casement. Winkelpui met kroonlijst. Getoogde bovenvensters met T-ramen. BRUNEEL N., Oude herbergen te Kuurne, Kuurne, 1996, p. 100.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg Golden River

Harelbeeksestraat 77 (Kuurne)
Harelbeeksestraat nr. 77. Voormalige herberg z.g. "<italic>Golden River</italic>", geopend in 1905 en gesloten in 1963, daarna woonhuis. Verankerde, witgeschilderde bakstenen lijstgevel met heden witgeschilderde casement. Winkelpui met kroonlijst. Getoogde bovenvensters met T-ramen. BRUNEEL N., <italic>Oude herbergen te Kuurne</italic>, Kuurne, 1996, p. 100.