Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47139
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47139

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude Pastorijstraat nr. 20. Voormalige hoeve, waarvan enkel de toegangspoort behouden bleef. De overige gebouwen werden vervangen door nieuwbouw. Verankerde baksteenbouw. Puntgevel met vlechtingen en aandak. Korfboogpoort met datumsteen 1718.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Oude Pastorijstraat 20 (Kortrijk)
Oude Pastorijstraat nr. 20. Voormalige hoeve, waarvan enkel de toegangspoort behouden bleef. De overige gebouwen werden vervangen door nieuwbouw. Verankerde baksteenbouw. Puntgevel met vlechtingen en aandak. Korfboogpoort met datumsteen 1718.