Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Den Hert of De Bot

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47140
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47140

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis dat vanaf circa 1840 "De Bot" wordt genoemd en verwijst naar de schoenlapper die er woonde; daarvoor "Den Hert" (in de 18de eeuw) en "De Wildeman" (reeds in 1446).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Den Hert of De Bot

Kerkplein 9 (Grimbergen)
Diephuis van twee plus zes traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak, nok haaks op de straat, in de geveltop ANNO 1706 gedateerd en vermoedelijk opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl.