Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistische dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
47154
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47154

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudige, neoclassicistische dorpswoning, gedateerd 1906.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistische dorpswoning

Kerkeveldweg 45 (Sint-Genesius-Rode)
Eenvoudige dorpswoning met voortuintje, door middel van gevelankers gedateerd 1906.