Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Armpomp

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47157
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47157

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote armpomp; zou circa 1710 geplaatst geweest zijn.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Waterpomp

Grote Markt zonder nummer (Aarschot)
Monumentale armpomp op zandstenen sokkel, geprofileerde arduinen romp en bekroning met siervaas, afgezet met een gesmeed ijzeren hek; ijzeren hengsel; circa 1710 geplaatst.