Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Wit Toreke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 47159   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47159

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve van de heerlijkheid van Meynaertshoven. In zijn huidige vorm twee verdiepingen hoog enkelhuis afgedekt met een mansardedak voorzien van dakvensters.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Domein Meetshoven

Ter Heidelaan 97A-B (Aarschot)
Middeleeuwse site met een 18de-eeuws kasteel, dat rond 1880 gedegradeerd werd tot hoeve, in zijn huidige vorm zwaar gerenoveerd enkelhuis van twee verdiepingen afgedekt met een mansardedak voorzien van dakvenster; halfslachtige poging tot aanleg van het omgevende landschap van veenplassen, schrale velden en heide (beboomde dreven, sterrenbosje) tijdens de 18de eeuw.