Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47166
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47166

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Laat-gotische kerk, voornamelijk uit de 16de eeuw en de eerste helft van de 17de eeuw opgericht op een kleine heuvelhelling met ommuurd kerkhof, middenin het dorpscentrum.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus

Brusselsesteenweg 1 (Meise)
Georiƫnteerde, laatgotische parochiekerk uit de 16de-17de eeuw, opgericht op een kleine verhevenheid en eertijds omgeven door een ruim, ommuurd kerkhof, middenin het dorpscentrum.