Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenvoudige pijlerkapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 47187   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47187

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudige bakstenen pijlerkapel onder pannen zadeldakje met de nok loodrecht op de straat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenvoudige pijlerkapel

Assestraat zonder nummer (Asse)
Eenvoudige bakstenen pijlerkapel onder pannen zadeldakje met de nok loodrecht op de straat.