Beschermd cultuurhistorisch landschap

Rijksweldadigheidskolonie Merksplas

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 29-06-1999 tot heden

ID: 4719   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4719

Besluiten

Rijksweldadigheidskolonie
definitieve beschermingsbesluiten: 29-06-1999  ID: 3459

Beschrijving

De bescherming omvat de Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas.Waarden

De Rijksweldadigheidskolonie Merksplas is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Het is voor het Vlaams Gewest een uniek en intact voorbeeld van de opbouw en inrichting van een gebied als “onvrije” weldadigheidskolonie.

sociaal-culturele waarde

De Rijksweldadigheidskolonie is een concreet, nog intact voorbeeld van de uitvoering van een sociale wetgeving die zijn oorsprong vindt in de periode van de Koninklijke Nederlanden en die verder evolueerde van bij het ontstaan van België. De uitvoering van die wetgeving heeft zijn repercussies naar een specifieke landinrichting gehad die aan de grondslag liggen van het huidige landschapsbeeld.
Dat het gebied zelfs een internationale waarde heeft, wordt onderstreept door het feit dat ook in Nederland voor de kolonie Veenhuizen de procedure voor een bescherming als gezicht is aangevat.

natuurwetenschappelijke waarde

De aanwezige bossen, heiderelicten en vengebieden zijn biologisch waardevol tot zeer waardevol.
Door zijn uitgestrektheid, zijn grote rijkdom aan biotopen en door zijn relatieve rust heeft het gebied een grote faunistische waarde.
De aanwezigheid van een immens, intact dreven patroon geeft het gebied een belangrijke dendrologische waarde.

esthetische waarde

Dit landschap heeft door de aanwezigheid van een monumentaal drevenpatroon en door zijn uitgestrektheid, zijn gaafheid en zijn grote rijkdom aan biotopen en door zijn relatieve rust een zeer grote landschappelijke waarde. Door zijn gevarieerde inrichting in het kader van een weldadigheidskolonie vormt het een structureel geheel dat nog gaaf bewaard is gebleven.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Merksplas Kolonie

Beersedreef 2, Beukendreef 1-2, Dammekensstraat 1-6, Eikendreef 1-2, Gasthuisdreef 1, Gentse Wijk 1-10, Kapelstraat 1-10, 11, Kweekstraat 1-12, 13-15, 4A-B, Nijverheidsstraat 1-6, 2A, Ossenweg 3, 1A-B, Rode Dreef 1-2, Steenweg op Rijkevorsel 1-28, 29-65, Steenweg op Wortel 1-2, 3-5, 6, 1A, 6bis, Zoete Inval 1-8 (Merksplas)
Tegelijk met de stichting van een vrije landbouwkolonie in Wortel, werd te Merksplas een bedelaarshuis -onvrije kolonie- opgericht.


Is de omvattende bescherming van

Bewakerswoningen Merksplas Kolonie

Beukendreef 1-2, Dammekensstraat 1-6, Gentse Wijk 1-10, Kapelstraat 1-8, Kweekstraat 1-12, 13-15, Nijverheidsstraat 1-4, Rode Dreef 1-2, Steenweg op Rijkevorsel 5-9, 10-17, 19-21, 22-27, 28, 35-45, 55-65, Zoete Inval 1-8 (Merksplas)
Typologisch zijn grosso modo vier groepen te onderscheiden bij de bewakerswoningen.


Cellulaire gevangenis

Steenweg op Wortel 1 (Merksplas)
Centraal in het domein gelegen uitgestrekt gevangeniscomplex, groot rechthoekig binnenplein omgeven door vleugels en U-vormig hospitaal.


Grote hoeve

Kapelstraat 10 (Merksplas)
Uitgestrekt complex van symmetrisch opgestelde monumentale hoofdgebouwen rondom een rechthoekig binnenplein.


Kapel Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Kapelstraat 9 (Merksplas)
Eclectisch kerkgebouw met ten dele ingebouwde toren geflankeerd door hoektorentjes, van 1891 door architect V. Besme, heden polyvalente zaal.


Kleine hoeve

Ossenweg 3 (Merksplas)
Langgestrekt complex bestaande uit stalgedeelte uit het vierde kwart van de 19de eeuw en aansluitende gebouwen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, in gebruik sinds 1920.


Landlopersbegraafplaats

Steenweg op Wortel zonder nummer (Merksplas)
Toegang gemarkeerd door bakstenen hekpijlers waartussen ijzeren poort.


Middenmagazijn

Nijverheidsstraat zonder nummer (Merksplas)
U-vormig complex, middenvleugel van negentien traveeën en twee bouwlagen onder plat dak geflankeerd door tweebeukige zijvleugels van dertien traveeën en twee bouwlagen onder dubbel schilddak.


School Merksplas Kolonie

Kweekstraat 4A-B (Merksplas)
Klassenvleugel van zes traveeën schilddak, ten zuiden een vierkante toren onder afgeknotte spits.


Slaappaviljoenen

Steenweg op Wortel 1A (Merksplas)
Vier identieke vrijstaande bakstenen gebouwen van elk dertien traveeën en twee bouwlagen, onder plat dak sinds de jaren 1950.


Vervolmakingsinstituut

Steenweg op Wortel 6, 6bis (Merksplas)
U-vormig volume van twee bouwlagen onder afgewolfde zadeldaken met aansluitende conciërgewoning.


Voorraadschuren en loodsen

Nijverheidsstraat zonder nummer (Merksplas)
Twee blokken met open schuren onder drie aaneengeschakelde schilddaken, houten wanden met verticale beschieting.


Werkplaatsen

Nijverheidsstraat zonder nummer (Merksplas)
Vier werkhuizen, oorspronkelijk elk met een opeenvolging van zes sheddaken, zoals in de twee oostelijke blokken.


Woningen kaderpersoneel Merksplas Kolonie

Beersedreef 2, Eikendreef 1-2, Gasthuisdreef 1, Ossenweg 1A-B, Steenweg op Rijkevorsel 1-4, 6-8, 18-20, 31-33, 47-53, Steenweg op Wortel 2, 5 (Merksplas)
Verschillende types van woningen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kolonie Merksplas

Beerse (Beerse), Merksplas (Merksplas), Rijkevorsel (Rijkevorsel)
De Kolonie Merksplas is een voor het Vlaams Gewest uniek en intact voorbeeld van de opbouw en inrichting van een gebied als ‘onvrije’ weldadigheidskolonie. In 1823 werd de ’onvrije kolonie’ van Merksplas ontgonnen op de heide. Ze bood al snel onderdak aan ongeveer 600 bedelaars. In 1893 werd begonnen met het graven van de ringgracht, om ontsnappingen tegen te gaan. Deze ringgracht is nog grotendeels bewaard. Ook van het gebouwenbestand is heel wat bewaard gebleven (kerk, gebouwen van de huidige strafinrichting, boerderijen, bedrijfsgebouwen, schoolgebouw en personeelswoningen). Ook bijzonder is het kerkhof. Kenmerkend voor het landschap van de ankerplaats zijn verder het rastervormig drevenpatroon en de beboste percelen afgewisseld met akkerland. Het uitgestrekte en rustige geheel is een visueel zeer aantrekkelijk compartimentlandschap. De dendrologische waarde is groot.