Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47190
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47190

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gecementeerd éénlaags boerenhuis onder pannen zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw; heden dubbelhuis van vijf traveeën met rechthoekige vensters en deur van arduin; eertijds zeven traveeën breed.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Kwinkeleer 24 (Roosdaal)
Gecementeerde éénlaagse boerenwoning onder pannen zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.