Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47194
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47194

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bruggesteenweg nr. 7. Achterin gelegen hoevetje met losse bestanddelen rond een begraasd erf. Bebouwing voor de eerste maal afgebeeld op een figuratieve kaart uit 1769, met achterin gelegen woonhuis, cf. huidig. Op dezelfde kaart beschreven als "hofstedeken van de w(eduw)e Joannes Vandeweghe". Op de kaart van Ferraris (1770-1778) staat bebouwing aangeduid. Komt voor op hetAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Bruggesteenweg 7 (Ruiselede)
Bruggesteenweg nr. 7. Achterin gelegen hoevetje met losse bestanddelen rond een begraasd erf. Bebouwing voor de eerste maal afgebeeld op een figuratieve kaart uit 1769, met achterin gelegen woonhuis, cf. huidig. Op dezelfde kaart beschreven als "<italic>hofstedeken van de w(eduw)e Joannes Vandeweghe</italic>". Op de kaart van Ferraris (1770-1778) staat bebouwing aangeduid. Komt voor op het