Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing Sieleghem Reke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
47205
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47205

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens het kadaster gebouwd in 1837 door Notaris Joseph Van Sielegehem uit Koekelare. Joseph Van Sieleghem was ook eigenaar van de panden aan de overzijde van de straat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing Sieleghem Reke

Oostendesteenweg 232-254 (Ichtegem)
Volgens het kadaster gebouwd in 1837 door Notaris Joseph Van Sielegehem uit Koekelare. Joseph Van Sieleghem was ook eigenaar van de panden aan de overzijde van de straat.