Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee eclectische burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47212
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47212

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Samenstel van twee eclectische burgerhuizen volgens kadaster opgetrokken circa 1911 door A. Bonquet-Verhaeghe, aannemer uit Oostende.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van twee eclectische burgerhuizen

Maria Theresiastraat 36-38 (Oostende)
Samenstel van twee eclectische burgerhuizen volgens kadaster opgetrokken circa 1911 door A. Bonquet-Verhaeghe, aannemer uit Oostende.