Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis Jules Crick

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47230
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47230

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig "Huis Jules Crick", vanaf 1906 woonhuis van geschiedschrijver Godfried Kurth (°1847), die hier overleed op 4 januari 1916, zie gevelplaat. Het pand werd gebouwd in opdracht van Jules Crick die hiervoor grond aankocht van het Sint-Jansgasthuis te Brussel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis Jules Crick

Stationsstraat 70 (Asse)
Monumentaal, neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak, uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, ingetekend op het kadaster in 1882.