Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rechtbank van Koophandel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47232
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47232

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 2. Voormalig schoolgebouw, thans Rechtbank van Koophandel. Eclectisch hoekgebouw en blikvanger vanaf kruispunt Ooststraat met Karel Coggelaan. Bakstenen constructie van twee bouwl. met trapgevel van drie trav. en l.zijgevel van zeven trav. onder zadeldak (mechanische pannen), n.o.v. architect J. Vinck (Veurne) van 1890. Neogotische ingredienten: trapgevel, sierankers, z.g. Brugse trav. met rAanduiding van

Is de vaststelling van

Rechtbank van Koophandel

Rozendalstraat 2 (Veurne)
Voormalig schoolgebouw, thans Rechtbank van Koophandel. Eclectisch hoekgebouw en blikvanger vanaf kruispunt Ooststraat met Karel Coggelaan.