Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee bel-etagewoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47238
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47238

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Damse Vaart-Zuid nrs. 10-11. Samenstel van twee bel-etagewoningen, gebouwd in 1909 naar een ontwerp van architect Neuchamp. Gelijkaardige gevels maar met alternerend gebruik van rode en okerkleurige baksteen voor parement, speklagen en ontlastingsbogen. Accenten van grijze arduin voor de plint met breuksteen, dorpels en ontlastingsbogen. Bij nr. 11 is het verzorgd schrijnwerk, ook van de dAanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van stadswoningen

Damse Vaart-Zuid 10-11 (Brugge)
Samenstel van twee bel-etagewoningen, gebouwd in 1909 naar een ontwerp van architect Neuchamp.