Beschermd monument

Sint-Julianusgasthuis of Passantengodshuis: kapel

Beschermd monument van 21-01-1985 tot heden

ID: 4724   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4724

Besluiten

Sint-Julianusgasthuis: kapel
definitieve beschermingsbesluiten: 21-01-1985  ID: 2018

Beschrijving

De kapel, het enige restant van het voormalige Sint-Julianusgasthuis of Passentengodshuis te Mechelen, is beschermd als monument.Waarden

De kapel Sint-Julianusgasthuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Julianusgasthuis of Passantengodshuis

Keizerstraat 26-30 (Mechelen)
Voormalig Sint-Julianusgasthuis of Passantengodshuis, heden Evangelische kerk, gesticht in 1293 om passanten of pelgrims op hun doorreis te herbergen.