Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47241
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47241

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Imposant burgerhuis uit het begin van de 19de eeuw. Bepleisterde en blauwgeschilderde pilastergevel met drie traveeën breed middenrisaliet, begrensd door twee pilasters met Ionisch kapiteel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Lange Steenstraat 38 (Kortrijk)
Imposant burgerhuis uit het begin van de 19de eeuw. Bepleisterde en blauwgeschilderde pilastergevel met drie traveeën breed middenrisaliet, begrensd door twee pilasters met Ionisch kapiteel.