Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning van 1932

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
47244
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47244

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tweewoonst, in 1932 gebouwd door Cyriel Debusschere uit Ingelmunster, en twee jaar later gesplitst op initiatief van landbouwer Remi Van Bruane-Vanoverberghe. Verankerde roodbakstenen gevel van vijf traveeën onder geprofileerde houten kroonlijst. Rechte muuropeningen afgedekt door ijzeren latei.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning van 1932

Rozebeeksestraat 120 (Lendelede)
Tweewoonst, in 1932 gebouwd door Cyriel Debusschere uit Ingelmunster, en twee jaar later gesplitst op initiatief van landbouwer Remi Van Bruane-Vanoverberghe. Verankerde roodbakstenen gevel van vijf traveeën onder geprofileerde houten kroonlijst. Rechte muuropeningen afgedekt door ijzeren latei.