Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie modernistische burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
47254
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47254

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Door architect Jacques Van Meulebrouck als eenheid geconcipieerde reeks van drie modernistische burgerrijwoningen volgens spiegelsymmetrische gevelopstand met middenrisaliet.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Modernistische burgerhuizen

Emile Van Arenberghstraat 16-20 (Leuven)
Door architect Jacques Van Meulebrouck als eenheid geconcipieerde reeks van modernistische burgerrijwoningen volgens spiegelsymmetrische gevelopstand met middenrisaliet.