Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47257
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47257

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote Hulststraat nrs. 2-4. Restant van eenheidsbebouwing van vier eenlaagswoningen, opgetrokken volgens kadaster in 1903 op een groot terrein langsheen de westzijde van het "Kazernestraatje", voorheen de Sterrestraat, - huidige Steenstraat - in het kadaster aangeduid als "park" waar tevens een nutsgebouw gelegen is, in eigendom van bloemist Emiel Van Daele. Verankerde bakAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Grote Hulststraat 2-4 (Tielt)
Grote Hulststraat nrs. 2-4. Restant van eenheidsbebouwing van vier eenlaagswoningen, opgetrokken volgens kadaster in 1903 op een groot terrein langsheen de westzijde van het "<italic>Kazernestraatje</italic>", voorheen de Sterrestraat, - huidige Steenstraat - in het kadaster aangeduid als "park" waar tevens een nutsgebouw gelegen is, in eigendom van bloemist Emiel Van Daele. Verankerde bak