Beschermd monument

Kapelleke van de Maarschalk

Beschermd monument van tot heden

ID
4726
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4726

Besluiten

Kapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3831

Beschrijving

Het Kapelleke van de Maarschalk is beschermd als monument. Naast de kapel staan twee geënte lindes.Waarden

Het Kapelleke van de Maarschalk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

18de-eeuwse devotiekapel, toegewijd aan Maria, als getuige van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en als uiting van een historische, intense volksdevotie.

artistieke waarde

18de-eeuwse devotiekapel in een vereenvoudigde laatbarokke stijl met classicerende inslag. Zeldzaam in deze omgeving.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als het zogenaamde "Kapelleke van de Maarschalk", daterend uit de 18de eeuw en opgericht ter nagedachtenis van veldmaarschalk Jan-Filips-Eugeen de Merode, Heer van Herselt en Westerlo (1674-1732), en architectuurhistorisch als 18de-eeuwse centraalbouw in laatbarokke stijl met classicerende inslag. Het vermoedelijk oorspronkelijke altaar met rococoreminiscenties werd bewaard.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kapelleke van de Maarschalk

Diestsebaan zonder nummer (Herselt)
Kapel gelegen te midden van een perk met linden en toegankelijk via een dreefje met essen, gebouwd in de 18de eeuw ter nagedachtenis van veldmaarschalk Jan-Filips-Eugeen de Merode.


Twee geënte lindes bij het Kapelleke van de Maarschalk

Diestsebaan zonder nummer (Herselt)
Aan weerszijden van het kapelleke van de Maarschalk zijn twee geënte lindes geplant. Deze twee lindes zijn typische kapelbomen die een kapel gewijd aan Maria begeleiden.