Beschermd monument

Kapel

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden
ID: 4728   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4728

Besluiten

Kapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3831

Beschrijving

De kapel is beschermd als monument.Waarden

De kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

Devotiekapellen, gewijd aan een patroonheilige en daterend van rond vorige eeuwwisseling, als getuigen van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en als uiting van een historische, intense volksdevotie.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel

Kapelleweg zonder nummer (Herselt)
Baksteenbouw onder zadeldak, uit eind 19de eeuw, met rechthoekige plattegrond met gebogen sluiting.