Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
47290
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47290

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gedeeltelijk vrijstaand en op licht geknikte rooilijn ingeplant hoekhuis (Vaartstraat) met dubbelhuisopstand, dat twee bouwlagen en respectievelijk één, drie en drie traveeën telt onder schilddak (pannen, nok parallel aan de straat) en waarvoor een opgetekende plattegrond dateert van 1783.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Augustijnenstraat 2, Vaartstraat 15 (Leuven)
Gedeeltelijk vrijstaand hoekhuis met dubbelhuisopstand, dat twee bouwlagen en respectievelijk één, drie en drie traveeën telt onder schilddak en waarvoor een opgetekende plattegrond dateert van 1783.