Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning in bak- en zandsteenstijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47291
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47291

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Mank huis in bak- en zandsteenstijl (heden stapelplaats) uit de 17 eeuw; drie volledig en twee gedeeltelijk behouden kruisvensters (+ ijzeren staven); rondboogdeurtje in de achtergevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning in bak- en zandsteenstijl

Weterbeekstraat 2-4 (Bierbeek)
Mank huis in bak- en zandsteenstijl uit de 17 eeuw; drie volledig en twee gedeeltelijk behouden kruisvensters; rondboogdeurtje in de achtergevel.