Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47298
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47298

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 6. Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rond een onverhard erf, toegankelijk via inrijpoort. Ten N., rest van omwalling. Ten Z., verharde erfoprit. Ten N., boerenhuis van vier trav. en twee opkamertrav. r. onder overstekend zadeldak (n // straat, golfplaten), met laadzolder. Oude XVIII B-kern. Vernieuwd bakstenen gevelparement. Ten Z., stalgebouw met inrijpoort onder luifel, oAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Uilegatstraat 6 (Poperinge)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rond een onverhard erf, toegankelijk via een inrijpoort. Boerenhuis met een oude kern uit de tweede helft van de 18de eeuw.