Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van eclectische stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
47302
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47302

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Indrukwekkend ensemble van eclectische woningen van twee traveeën en vier bouwlagen, in 1911 opgetrokken naar ontwerp van E. Sterckmans in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen en zandhoudende kalksteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van eclectische burgerhuizen

Henri Regastraat 13-23 (Leuven)
Indrukwekkend ensemble van eclectische woningen van twee traveeën en vier bouwlagen, in 1911 opgetrokken naar ontwerp van E. Sterckmans in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen en zandhoudende kalksteen.